A A A

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5


Szanowni Państwo,
w dniu 27.01.2016 roku (środa) o godz.12.00 w Auli im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (Kampus Główny przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie) w Okręgu Wyborczym nr 5 odbędą się wybory na Członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz wybory kandydata na członka Senatu.
Serdecznie zapraszamy Wyborców Okręgu Wyborczego nr 5 do wzięcia udziału w wyborach.
Czynne prawo wyborcze posiada pracownik Uniwersytetu Warszawskiego niebędący nauczycielem akademickim, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Prosimy o przyniesienie ze sobą dokumentu tożsamości.
Zgodnie z Uchwałą nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 ustalono okręgi wyborcze obejmujące następujące jednostki organizacyjne:
Okręg Wyborczy nr 5:
•    Akademicki Związek Sportowy UW,
•    Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego,
•    Dom Pracownika Naukowego,
•    Dom Studenta nr 1,
•    Dom Studenta nr 2,
•    Dom Studenta nr 3,
•    Dom Studenta nr 4,
•    Dom Studenta nr 5,
•    Dom Studenta nr 6,
•    DPTiW "Szeligówka" w Kościelisku,
•    DPTiW "Wrzos" w Kirach koło Zakopanego,
•    KZ NSZZ "Solidarność",
•    Miesięcznik "Delta",
•    OKW "Bajka" w Łukęcinie,
•    OŚUH "Hera",
•    OŚUH "Sokrates",
•    Rada Zakładowa ZNP,
•    Stołówka pracowniczo-studencka,
•    Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego,
•    Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu,
•    Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego,
•    Zarząd Samorządu Studentów UW,
•    Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka",
•    Specjalista ds. Oprogramowania i Licencji.
Administracja ogólnouczelniana:
•    Kanclerz i zastępcy Kanclerza,
•    Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
•    Biuro ds. Jakości Kształcenia,
•    Biuro ds. Nieruchomości,
•    Biuro ds. Nieruchomości "Ochota",
•    Biuro ds. Nieruchomości "Powiśle",
•    Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
•    Biuro ds. Projektów Strukturalnych,
•    Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego,
•    Biuro ds. Rekrutacji,
•    Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego,
•    Biuro ds. Wspomagania Rozwoju,
•    Biuro Gospodarcze,
•    Biuro Obsługi Badań,
•    Biuro Prasowe,
•    Biuro Prawno-Legislacyjne,
•    Biuro Promocji,
•    Biuro Rektoratu,
•    Biuro Spraw Pracowniczych,
•    Biuro Spraw Socjalnych,
•    Biuro Spraw Studenckich,
•    Biuro Techniczne,
•    Biuro Współpracy z Zagranicą,
•    Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów,
•    Centrum Sportu i Rekreacji,
•    Dział Aplikacji Komputerowych,
•    Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
•    Dział Ekonomiczny,
•    Dział Gospodarki Materiałowej,
•    Dział Inwentaryzacji,
•    Dział Serwisu Informatycznego,
•    Dział Sieci Komputerowych,
•    Dział Telekomunikacji,
•    Dział Wsparcia Informatycznego,
•    Dział Zamówień Publicznych,
•    Główny specjalista ds. ciepłownictwa,
•    Główny specjalista ds. energetycznych,
•    Grupa Robót Elektrycznych,
•    Główny specjalista ds. oprogramowania i licencji,
•    Główny specjalista ds. techniczno-inwestycyjnych,
•    Główny specjalista – pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych,
•    Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej,
•    Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia,
•    Przyzakładowy Żłobek "Uniwersyteckie Maluchy" w Warszawie,
•    Sekcja ds. obsługi Fundacji UW,
•    Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów,
•    Sekretariaty władz uczelni,
•    Zespół Radców Prawnych.
Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5:
Przewodniczący: Marcin Machoń,
Wiceprzewodniczący: Natalia Żera,
Członkowie: Martyna Grzyb, Edward Siech, Sylwia Stępniak, Antoni Warchulski, Tomasz Zwierzchowski.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Z poważaniem
Marcin Machoń
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 5
mmachon@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 380
fax. 22 55 20 347

L_ADDED: 25.01.2016 10:14:43 Ostatnio aktualizowany: 25.01.2016 10:14:43