A A A

UCHWAŁA NR 56 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pobierz

 

UCHWAŁA NR 58 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru zastępców kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020 [pobierz]  

 

UCHWAŁA NR 72 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru prodziekana Wydziału Chemii w kadencji 2016-2020 [pobierz]