A A A

dr hab., prof. UW Marcin Pałys

Jednstka organizacyjna UW: Wydział Chemii
Telefon służbowy: 22 55 20 355
Adres e-mail: mpalys@chem.uw.edu.pl, marcin@marcinpalys.pl
Strona WWW: www.marcinpalys.pl
Deklaracja programowa: format PDF,
Życiorys format PDF, format DOC