A A A

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

Jednstka organizacyjna UW: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych