A A A

prof. dr hab. Krzysztof Szamałek

Jednstka organizacyjna UW: Wydział Geologii