A A A

dr hab., prof. UW Jacek Jastrzębski

Jednstka organizacyjna UW: Wydział Prawa i Administracji