A A A

dr hab. Piotr Laskowski

Jednstka organizacyjna UW: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji