A A A

dr hab., prof. UW Jacek Jamielity

Jednstka organizacyjna UW: Okręg wyborczy nr 1 - Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego