A A A

dr Seweryn Karol Dmowski

Jednstka organizacyjna UW: Wydział Dzeinnikarstwa i Nauk Politycznych