A A A

mgr Alicja Mariola Wleciał

Jednstka organizacyjna UW: Okręg wyborczy nr 3 (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
Deklaracja programowa: format DOC