A A A

Uczelniana Komisja Wyborcza

Kadencja 2016-2020

Przewodniczący:

 • dr hab. Ryszard Piotrowski - Wydział Prawa i Administracji

Zastępca Przewodniczącego:

 •  prof. dr hab. Marek Bednarski – Wydział Nauk Ekonomicznych

Członkowie UKW będący nauczycielami akademickimi:

 • dr hab. Sylwester Gardocki - Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych - od 22 marca 2017 r. 
 • dr hab. Marcin Konecki  – Wydział Fizyki
 • dr Żaneta Nalewajk-Turecka – Wydział Polonistyki
 • dr hab. Jacek Pasieczny  – Wydział Zarządzania - stwierdzono wygaśnięcie mandatu 25 stycznia 2017 r.
 • dr Dorota Sobierańska – Wydział Pedagogiczny
 • dr hab. Bożena Szal – Wydział Biologii
 • prof. dr hab. Paweł Urzyczyn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Członkowie UKW będący doktorantami:

 • mgr Jarosław Rybusiński  – Wydział Fizyki
Członkowie UKW będący studentami:
 • Aleksandra Goławska – Wydział Prawa i Administracji - od 20 grudnia 2017 r.
 • Iga Łaniec – Wydział Filozofii i Socjologii - od 20 grudnia 2017 r.
 • Katarzyna  Urbanek –  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych - od 22 lutego 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.
 • Filip Urbański – Wydział Lingwistyki Stosowanej - od 22 lutego 2017 r. do 20 grudnia 2017 r.
 • Kamil Dąbrowski  – Wydział Biologii - do 22 lutego 2017 r.
 • Konrad Wyszyński – Wydział Prawa i Administracji - do 22 lutego 2017 r.


Obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr Adam Niewiadomski
Biuro Rektoratu UW
e-mail: ukw@adm.uw.edu.pl

mgr Wiktoria Osdoba
Biuro Rektoratu UW
e-mail: ukw@adm.uw.edu.pl